ĐỔI PASSWORD


Sau khi chúng tôi đã tạo xong cho bạn tài khoản . Bạn nên login vào đường link dưới đây để xem kiểm tra  lại  thông tin cá nhân về tài khoản của bạn và thay đổi password trading cho bảo mật  : 
 https://secure.efxnow.com/myaccount/lang/eng/genr/premyacclogin.aspx  <== link giao diện cũ ( nếu bạn muốn đăng nhập theo giao diện mới thì vào link giao diện mới  http://www.forex.com/au/myaccount.html  ( Sau khi điền xong số user và password thì không được gõ tiếp Enter mà phải click ngay vào Login ) nhưng giao diện mới khó sử dụng hơn nên chúng tôi chỉ hướng dẫn theo giao diện cũ ! )


Click vào   MY  PROFILE :

+    Update  Password  :           Thay đổi password ( Password phải gồm cả chữ và số tối thiểu 8 ký tự )

        Current Password             :   nhập password cũ
        New Password                  :     nhập password mới vào
        Con firm New Password   :   nhập lại password mới

==>  Click vào Submit là xong   ,   sẽ có một dòng chữ đỏ hiện lên : Password  Updated Successfully!   là thay đổi thông tin thành công .

+    Update Email Address  :   Xem hoặc cập nhật địa chỉ E mail mới .


*** Lứu ý rằng : Password trading và địa chỉ mail đăng ký khi mở tài khoản là quan trọng nhất . Bởi vì nếu bạn quên password login thì bạn vẫn có thể rút tiền về bằng cách điền form rút tiền gửi mail yêu cầu rút tiền đến Forex.com  UK . Do đó Email này là rất quan trọng . Nó phải là email mà bạn luôn luôn sử dụng thường xuyên .

+   Update  Address  :    Xem  các thông tin về địa chỉ nhà , Thành phố …( chú ý  ko nên thay đổi tùy tiện nếu không thật sự thay đổi chỗ ở  )

+   Update  Telephone Number     :  Xem hoặc cập nhật số điện thoại mới

***  Bất kỳ một thông tin nào vừa được bạn thay đổi thì lập tức forex.com UK sẽ gửi mail đến thông báo cho bạn ngay.