MỞ TÀI KHOẢN TIỀN THẬTĐể Mở Tài Khoản Tại Sàn Forex.com , Bạn phải cung cấp các file ảnh sau :

1> + File ảnh mặt trước chứng minh nhân dân
+ File ảnh mặt sau chứng minh nhân dân
+ File ảnh mặt trước bằng lái xe
+ File ảnh mặt sau bằng lái xe ( nếu không có bằng lái xe có thể thay thế bằng hộ chiếu ) ( Mục đích là xác minh quốc tịch )

2> + File ảnh sao kê thẻ visa quốc tế ( Bạn phải có 1 thẻ visa ở ngân hàng đã thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc rút tiền , nếu chưa rút tiền thì có thề ra ATM rút ít tiền để có giao dịch thì mới lên ngân hàng xin in được tờ sao kê , lưu ý là phải yêu cầu nhân viên ngân hàng đóng mộc vào tờ sao kê mới có giá trị ) .( mục đích là xác minh bạn có số thẻ giao dịch quốc tế )

3> + File ảnh hóa đơn tiền điện hoặc hóa đơn tiền nước hoặc hóa đơn internet hoặc hóa đơn truyền hình cáp ... ( Trường hợp bạn không có bất kỳ 1 tờ hóa đơn nào thì có thể thay thế bằng " Tờ Sao Kê ( Statement ) " của thẻ ATM nội địa hoặc tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng ) . Bạn cầm thẻ ATM ra ngân hàng yêu cầu họ in cho bạn tờ sao kê và đóng mộc ký tên vào . Lưu ý trên hóa đơn hay tờ sao kê phải ghi gõ họ tên địa chỉ của bạn . ( mục đích là xác minh địa chỉ )

*** Sau khi chuẩn bị đầy đủ các file ảnh trên , bạn gửi đính kèm các file ảnh trên vào địa chỉ :  Sanvangforex@gmail.com  . Trong nội dung email bạn phải cung cấp thêm số điện thoại liên lạc của bạn .