LỆNH CẮT LỖ CHỐT LỜI


Đặt Lệnh Dừng Lỗ Dừng Lời ( Take profit / Stop loss )

Chúng tôi sẽ chọn ngôn ngữ trên phần mềm Meta4 là Tiếng Việt để hướng dẫn cho bạn dễ hiểu . Vì vậy nếu phần mềm Meat4 của bạn chưa chọn ngôn ngữ là tiếng Việt thì hãy làm như sau :

+  Click vào menu View ( phía trên cùng màn hình ) rồi rê chuột đến Languageges  => chọn Vietnamese  Vừa chọn ngôn ngữ Vietnamese xong thì nó vẫn chưa hiện lên tiếng Việt . Muốn hiện tiếng Việt bạn phải tắt phần mềm Meta4 đi . Sau đó mở phần mềm Meta4 lại lúc này ngôn ngữ trên Meta4 sẽ có hỗ trợ tiếng Việt .


Hướng Dẫn Đặt Lệnh Tự Động Dừng Lời Dừng Lỗ :

Khi bạn đã vào lệnh mua/bán rồi thì mới có thể đặt lệnh dừng lời dừng lỗ . Ví dụ bạn đã vào lệnh sell  XAUUSDpro ở giá 1583.62 . Phía dưới màn hình sẽ hiện lên dòng thông tin lệnh đang giao dịch . Để đặt điểm dừng lỗ dừng lợi tự động cho lệnh sell này thì bạn Double Click vào dòng thông tin lệnh đang giao dịch này .


 Khi đó sẽ hiện ra một cửa sổ đặt lệnh Dừng Lỗ , Dừng Lời như sau :

+ Ở Mục Loai chọn Modify Order
+ Ở Mục Dung Lo : Điền tỷ giá mà chấp nhận chịu lỗ nếu giá thị trường đi đến đó lệnh giao dịch sẽ tự động thoát ra cắt lỗ
+ Ở Mục Dung Loi  :  Điền tỷ giá mà chốt lợi khi giá thị trường đi đến đó lệnh sẽ tự động thoát ra chốt lời


Sau khi điền xong hết thì click vào nút màu đỏ để hoàn tất việc đặt lệnh như hình bên dưới :
Kế đó sẽ click vào OK nữa là xong .  Như Vậy là hoàn tất việc đặt lệnh . Lúc này bạn có thể tắt computer đi mà không phải lo canh lệnh nữa . Khi tỷ giá thị trường đi đúng đến  tỷ giá dừng lời hoặc dừng lỗ lệnh đang giao dịch của bạn sẽ tự động thoát ra .________________