Rút Tiền Sàn IFC Markets


Để Rút tiền ở sàn IFC Markets , bạn phải đăng nhập vào sàn theo link sau :


 Sau khi đăng nhập xong bạn bạn vào menu :  Tài khoản  ==>  Các tài khoản  ==> Rút tiền  ( rồi chọn cách rút tiền bằng Visa card là xong ) . Trường hợp nếu bạn muốn rút tiền về tài khoản usd thì phải chọn cách rút là BankTransfer )Giao diện web của sàn toàn bộ bằng tiếng việt , tới đây là bạn cứ điền thông tin và làm theo hướng dẫn trong web là rút tiền xong . ( phần không có dấu * thì bỏ trống không cần điền )