Nạp Tiền Sàn IFC MarketsĐể nạp tiền vào sàn IFC Markets , bạn phải đăng nhập vào sàn theo link sau :


 Sau khi đăng nhập xong bạn bạn vào menu :  Tài khoản  ==>  Các tài khoản  ==> Nạp tiền  ( rồi chọn cách nạp tiền bằng Visa card là xong 

Giao diện web của sàn toàn bộ bằng tiếng việt , tới đây là bạn cứ điền thông tin và làm theo hướng dẫn trong web là nạp tiền xong .