Mở Tài Khoản Demo Sàn IFC MarketsĐể mở tài khoản tiền ảo ( demo account ) , trước tiên bạn phải cài đặt phần mềm Metat4 của sàn IFC Markets .

Nếu trên máy chưa cài phần mềm MetaTrader4 của sàn IFC Markets thì click vào link này để cài : 

https://download.mql5.com/cdn/web/ifcmarkets.corp/mt4/ifcmarkets4setup.exe?utm_campaign=ifcmarketscom-website  

Sau khi cài xong phần mềm giao dịch Meta4 . Bạn mở phần mềm Meta4 nhìn phía bên phải có chữ " Accounts " thì click chuột phải vào nó chọn " Open An Account => Next  => Next => ( điền các thông tin vào cửa sổ , chỉ cẩn điền cho có là được không cần chính xác , nhớ tích chuột vào ô vuông nhỏ  ) => Next => Finish  

Như vậy là bạn đã mở xong tài khoản Demo dễ dàng .